Výstupy z průzkumu veřejného mínění Táta na plný úvazek

V září 2013 proběhl v rámci projektu Táta na plný úvazek průzkum veřejného mínění mezi obyvateli Zlínského a Olomouckého kraje. Zkoumány byly následující výzkumné otázky:

  • Jak se společnost staví k otcům na rodičovské dovolené?
  • Vnímá společnost míru zapojení otců do každodenní péče jako dostatečnou?
  • Jak se staví česká populace 20 – 54 let k podpoře otců ze strany zaměstnavatelů?
  • Kde získávají muži informace potřebné k tomu, aby obstáli jako otcové?

Průzkum zpracovala agentura Mediaresearch.

Závěrečná zpráva z průzkumu veřejného mínění Táta na plný úvazek ke stažení.

Další výzkumy naleznete zde.

 

cialis