V Norsku vědí, jak na to

V Norsku vědí jak na toNorští rodiče mají nárok na celkem 46 týdnů dovolené, kdy pobírají 100 % platu, nebo 56 týdnů s 80 % platu. Rodičovskou dovolenou si mohou vzít oba rodiče. V roce 1993 byla zavedena otcovská kvóta, tedy část dovolené vyhrazené pro muže… Počátkem října proběhla v Hradci Králové dvoudenní odborná konference na téma aktivního otcovství.

Tuto koncepci podporuje i projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nazvaný „Táto, jak na to?“, který před dvěma lety odstartoval rozsáhlý sociologickým výzkumem Podoby otcovství v ČR. Některé ze zajímavých výsledků tohoto průzkumu najdete v článku Zaměstnavatelé a aktivní otcovství.

PŘÍKLADY ODJINUD

Velmi přínosná byla vystoupení zahraničních hostů konference ze zemí, kde problematiku aktivnějšího zapojení otců do rodinného života již řeší delší dobu. Tradičně jsou v tomto směru na čele evropského pelotonu skandinávské státy. Představitelka norské organizace Reform, Nina Jon, seznámila účastníky konference s podmínkami ve své zemi, které mohou u slabších povah snadno vyvolat pocity závisti: norští rodiče mají například nárok na celkem 46 týdnů dovolené, kdy pobírají 100 % platu, nebo 56 týdnů s 80 % platu. Rodičovskou dovolenou si mohou vzít oba rodiče. V roce 1993 byla zavedena otcovská kvóta, tedy část dovolené vyhrazené pro muže. Tato kvóta byla v roce 2009 rozšířena z původních čtyř týdnů na deset a byla zavedena s cílem podpořit zapojení otců do péče o dítě v průběhu prvního roku jeho života. Této možnosti využívá 90 % otců. Není náhodou, že Norsko se vyšvihlo na první místo evropské statistiky porodnosti a podílu žen na trhu práce a pravděpodobně v budoucnosti nebude čelit obdobným demografickým problémům jako Česká republika.

Na konferenci rovněž vystoupila Jeszemma Garrat z britského Fatherhood Institutu. Díky výzkumné činnosti této instituce podpora aktivnějšího zapojení otců do péče o děti dostala konkrétní legislativní podobu. Od roku 2003 jsou pro muže v Británii vyhrazeny dva týdny otcovské dovolené, v roce 2011 navíc vstoupil v platnost návrh zákona o možnosti převést druhou polovinu mateřské dovolené na otce. Otcovství je také podporováno ze strany zaměstnavatelů, kterým institut nabízí tzv. „tatínkovskou službu“, materiály pro otce poskytované prostřednictvím firemního intranetu.

ČEŠI JSOU KONZERVATIVNÍ

Česká společnost je ve vztahu k roli otců stále velmi konzervativní. Téměř polovina lidí stále zastává názor, že muž má vydělávat peníze a žena se má starat o domácnost a o děti. Pozitivní však je že zvláště mezi mladšími muži již výrazně převládají ti, kteří schvaluji, že by rozdělení povinností spojených s výchovou dětí a domácností mělo být rovnoměrně rozděleno mezi oba partnery.

Druhý den konference byl věnován zaměstnavatelům a jejich příspěvku k podpoře aktivního otcovství. Jako nejčastější benefity uváděli zástupci České Spořitelny, GE Money Bank a Key Plastics komunikaci s rodiči na rodičovské a mateřské dovolené, akce pro rodiny, podporu částečných úvazků či práce z domova. Společnost Linet představila svou firemní školku.

Zdroj: Moderní řízení, 25.11.2011