Růst zájmu o aktivní otcovství je celosvětový trend

Zájem otců o péči o děti roste jak v ČR, tak i v zahraničí. Vyplývá to z aktuálních výzkumů Ligy otevřených mužů (LOM) a zkušeností zahraničních odborníků.

Proběhl mezinárodní odborný seminář o aktivním otcovství Táta na plný úvazek

Praha, 30. října 2014 – Aktuální průzkumy Ligy otevřených mužů ukazují, že čeští muži se stále více zajímají o aktivní otcovství a sami chtějí na rodičovskou dovolenou. Firmy zase začínají zapracovávat do svých strategií speciální programy pro muže otce. V Olomouci nyní proběhl za účasti zahraničních odborníků na problematiku aktivního otcovství seminář Táta na plný úvazek. Experti se zde shodli na rostoucím zájmu otců o péči o děti jak v ČR, tak v zahraničí.

Každá země má ovšem svá specifika a své vlastní přístupy k podpoře aktivních otců, nicméně výměna zkušeností je více než prospěšná. Příspěvky Kathy Jones (Fatherhood Institute, Velká Británie) a Nialla Hanlona (Unverzita Dublin, Irsko) ukázaly jednak na nutnost lobbyingu u politiků k zajištění podpory aktivního otcovství tak na přínosy většího zapojení otců do péče o děti. Další přednášející Iva Šmídová (Masarykova univerzita, Brno) a Martin Jára (Liga otevřených mužů) poukázali na vývoj zájmu otců o větší zapojení do péče o děti a na výzvy, které to s sebou zejména na poli pracovním přináší.

Více informací na www.tatanaplnyuvazek.cz
Projekt Táta na plný úvazek je podpořený Evropským sociálním fondem ČR.
Pro více informací kontaktujte: Petr Jarkovský, ASPEN.PR, petr.jarkovsky@aspen.pr, 774 225 153

Liga otevřených mužů (LOM) se zaměřuje na kvalitu života dnešních mužů a v oblasti propagace aktivního otcovství se angažuje od svého vzniku v roce 2006.
Stránky sdružení Liga otevřených mužů: www.ilom.cz

ESF_LOM_TPU_barva_horizontal-1