Proběhl seminář o aktivním otcovství v Olomouci

Seminář o aktivním otcovství Táta na plný úvazek se uskutečnil ve středu 17. září 2014 v Olomouci za účasti domácích i zahraničních odborníků. Přinášíme vám prezentace všech řečníků i zvukový záznam celého semináře.

Kathy Jones z Fatherhood Institute ve Velké Británii ve svém příspěvku představila činnost Fatherhood Institute a seznámila posluchače se způsoby a výsledky lobbingu za podporu aktivního otcovství u státní správy ve Velké Británii. V další části svého příspěvku pak poukázala na význam zapojení otců do péče o děti již v útlém věku.

Dr. Niall Hanlon z Univerzity v Dublinu mluvil ve svém příspěvku o zkušenostech s aktivním otcovstvím v Irsku a detailněji pak představil svou práci, která se zaměřuje na popis pečujících otců a na stále víceméně přetrvávající stereotyp v rozdělení rolí v rodině, kdy matka pečuje o děti a otec zajišťuje rodinu finančně. Věnoval se i rozdílům v péči o děti mezi ženami a muži a o výhodách sdíleného rodičovství.

PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně ve svém příspěvku poukázala na vývoj otcovství v České republice, na výhody podpory aktivního otcovství jak pro zaměstnavatele, tak pro společnost jako celek. V druhé části příspěvku se pak zamýšlela nad tím, kdo je v péči o děti hrdinou, a nad stereotypy, které v naší společnosti směrem k péči o děti přetrvávají a jak lze tyto stereotypy překonávat.

PhDr. Martin Jára, ředitel Ligy otevřených mužů, představil činnost LOMu na poli podpory aktivního otcovství. Posluchače seznámil s některými statickými údaji, které LOM získal v rámci projektu Táta na plný úvazek. V další části svého příspěvku poukázal na různé strategie mužů v zapojování se do péče o děti a na motivace a benefity zapojení otců do péče o děti.

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. z Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci každý z výše uvedených příspěvků glosoval svým pohledem a svými zkušenostmi na poli genderu. Byl též aktivním účastníkem panelové diskuse, které se zúčastnili všichni řečníci konference.

Celý seminář o aktivním otcovství ukázal, že toto téma je sice teoreticky v mnoha rovinách dobře podchyceno, ale jeho převádění do praktické roviny často naráží na stereotypy ve vnímání rolí mužů a žen ve společnosti a v péči o děti.

Prezentace řečníků ke stažení:

Kathy Jones – Fatherhood Institute and active fatherhood

Dr. Niall Hanlon – Fathers & Affective Equality

PhDr. Iva Šmídová, PhD. – Otcovství v soukolí

PhDr. Martin Jára – Aktivní otcovství

Poslechněte si nahrávku celého semináře!


0:00 Kathy Jones – Fatherhood Institute UK
24:20 Dr. Niall Hanlon – University of Dublin
47:35 PhDr. Iva Šmídová Ph.D. – FSS MU v Brně
01:09:30 PhDr. Martin Jára – Liga otevřených mužů
01:27:40 panelová diskuse

IMG_2949