Norské zkušenosti s aktivním otcovstvím

NorskoRozhovor s Andersem Huuse Kartzowem, ředitelem norské neziskové organizace Reform.

Jak Norové rozumějí pojmu „aktivní otcovství“? Považuje norská vláda toto téma za důležité? A pokud ano, je tato otázka podstatná spíše z hlediska genderové rovnosti rodičů, či rozvoje dětí?
Otázka aktivního otcovství je vnímána z různých pohledů. Současná vláda ji chápe jako předpoklad genderové rovnosti. Aktivnější otcové se budou více angažovat doma, čímž ženám umožní vytvořit si lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem (tzv. genderová rovnost rodičů). Výzkumníci, feministky i feministé, ale i vládní představitelé (zejména na levé straně politického spektra) také zdůrazňují, že aktivní otcovství je prospěšné i pro děti a muže samé. Rozšiřuje totiž naše chápání toho, co to znamená být mužem. Podporuje ideál muže jako pečovatele, což mužům také pomáhá při výběru sociálně zaměřených zaměstnání, jako například ve školce.

Můžete krátce popsat, jaké projekty realizujete a na jaké změny se teď v Norsku zaměřujete?
Pracujeme na různých projektech. Působíme jako poradci/aktivisté v oblasti genderové rovnosti a problematiky mužů. Ptáme se, jak můžeme přispět ke zviditelnění mužů z hlediska genderové rovnosti, a snažíme se najít způsoby, jak do ní muže zapojit. Máme nejrůznější projekty: nabízíme kurzy sebeovládání pro muže, klientům využívajícím sexuální služby poskytujeme poradenství týkající se prevence HIV a alternativy k nákupu sexu, ale vydáváme také informační letáky o možnostech, jak rekrutovat muže pro práci ve školkách, manuál s informacemi o propagaci aktivního otcovství pro skupiny otců, a pořádáme konference/semináře o výzvách, které představuje genderová rovnost v multikulturním Norsku. Naší aktuální prioritou je prosazení politiky genderové rovnosti, která aktivně oslovuje a zapojuje muže. Také řešíme konkrétní otázky týkající se mužů a ideálů mužnosti, jež vedou k vysokému procentu chlapců, kteří nedokončí střední školu.

Realizovali jste nějaké kampaně? Dokážete posoudit jejich dopad?
Záleží na tom, jak rozumíte pojmu „kampaň“. Během posledních dvou let jsme realizovali kampaň (v doslovném slova smyslu), ve které jsme mobilizovali muže, aby se aktivně postavili proti násilí na ženách. Dopad této kampaně lze těžko posoudit, ale zapojili jsme velký počet aktérů (z občanské společnosti i státní správy), kteří naše sdělení podpořili, a usilovali jsme o to, aby se toto téma objevilo v médiích. Věříme, že jsme tuto důležitou otázku zviditelnili a zlepšili v tomto ohledu informovanost norské veřejnosti!

Jakým způsobem zapojujete otce do školních aktivit a vzdělávání jejich dětí?
Na toto téma nemáme žádnou konkrétní kampaň nebo projekt, ale věříme, že naše práce se skupinami otců a propagace aktivního otcovství v rámci našich politicky angažovaných projektů ovlivňuje i tuto oblast.

Jakým způsobem motivujete zaměstnavatele, aby vytvořili příznivé pracovní prostředí pro otce?
Zatím jsme na toto téma nerealizovali žádný konkrétní projekt, ale věřím, že nejdůležitější je vytvořit „kulturu porozumění“, aby zaměstnavatelé považovali za samozřejmé, že muži budou mít stejný zájem plnit své rodinné povinnosti jako ženy. V Norsku je politickou tradicí používat zákony (práva zaměstnanců apod.) k vytvoření lepší rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Rovnováha mezi těmito dvěma světy je stejně důležitá pro muže jako pro ženy, a proto tento postup pozvolna přináší výhody i mužům. Aby se tento cíl stal realitou, bude samozřejmě také zapotřebí zákonů, které se budou zabývat vysloveně mužskými tématy. Dnes jsme v Norsku svědky situace, kdy je pro muže jednodušší, aby si vzali rodičovskou dovolenou, a to díky zavedeným kvótám. Práva zaměstnanců byla totiž sjednána tak, aby zamezila vzniku pochybností o legitimitě rodičovské dovolené ze strany firem.

Jaké je vaše základní doporučení v oblasti aktivního otcovství pro:
a)    Otce
Musíte si uvědomit, že aktivní otcovství je příležitost, která vznikne jen jednou za život. To znamená, že to, co jako otec ztrácíte během prvních let života svého dítěte (svých dětí), pokud se jim nevěnujete, se už možná nikdy nevrátí. Aktivní otcovství přináší lepší kvalitu života už proto, že máte možnost prožívat emoce související s aktivní výchovou vašich dětí (získáváte na vše nový pohled). A když si rodiče mezi sebou spravedlivěji rozdělí břemeno výchovy dětí, má to také pozitivní vliv na vztah mezi otcem a matkou.

b)    Zaměstnavatele
Vytvořit kulturu porozumění a umožnit otcům být v zaměstnání flexibilnější. Možnost pracovat z domova v případě onemocnění dítě, dát matkám a otcům přednost při plánování dovolené, atd.

c)    Vlády
Měla by se postarat o to, aby se práva zaměstnanců, kteří mají i rodinné povinnosti, shodovala s potřebami zaměstnavatelů.