Muž by měl být aspoň chvíli na rodičovské, míní až 60% českých otců

IMG_2949

„Téměř dvě třetiny českých otců se shodnou na tom, že v rodině mají oba rodiče podobně náročnou roli. Až tři čtvrtiny dále věří, že otec, který se o dítě stará během rodičovské dovolené, je rovnocennou náhradou matky.“ Vyplývá to z nejnovějšího výzkumu Českého národního panelu.

Pro více informací čtěte dále nebo si stáhněte tiskovou zprávu ČNP ve formátu pd

Tisková zpráva – 16. 7. 2014

Každý muž by měl být alespoň chvíli na rodičovské dovolené, míní více než polovina českých otců

Téměř dvě třetiny českých otců se shodnou na tom, že v rodině mají oba rodiče podobně náročnou roli. Až tři čtvrtiny dále věří, že otec, který se o dítě stará během rodičovské dovolené, je rovnocennou náhradou matky. Tyto a další výsledky přinesl výzkum Českého národního panelu, kterého se zúčastnilo 400 respondentů z internetové populace českých otců ve věku 18-65 let.

V otázce rodičovských rolí se až 62 % českých otců shodlo na tom, že otcové i matky mají v rodině podobně náročnou roli. Úlohu matky pak považuje za těžší 38 % otců a pouze zanedbatelné procento míní, že mají těžší roli otcové.

graf

Postoj k rodičovské dovolené, tedy otcovské obdobě mateřské dovolené, je mezi muži, kteří mají děti, vesměs pozitivní. Až 60 % otců si například myslí, že každý muž by měl být alespoň chvíli na rodičovské dovolené. Opačný názor vyjádřilo pouze 17 % a 23 % si nebylo jisto. Bezmála tři čtvrtiny otců také zastávají názor, že muž, který zůstává doma s dětmi, je rovnocennou náhradou matky.

graf1

Jednou z otázek ve výzkumu také bylo, zda si čeští otcové myslí, že by měl muž být přítomen u porodu dítěte. Dvě třetiny si myslí, že ano; negativní názor vyjádřilo jen 12 %.

Účastnit se výzkumů má možnost každý, kdo se zaregistruje do komunity Českého nebo Slovenského národního panelu. Jako členovi jednoho z panelů se mu naskytne možnost čas od času hodnotit nejrůznější produkty a služby, testovat reklamní koncepty a vyjadřovat své názory k aktuálním společenským a politickým tématům.

Doplňující informace:

Český národní panel(www.narodnipanel.cz) je společnost poskytující rychlý a kvalitní sběr dat pomocí online dotazování v České republice i na Slovensku (www.narodnypanel.sk). Jde o projekt předních výzkumných agentur MEDIARESEARCH, NMS Market Research a STEM/MARK. Panel disponuje početnou skupinou více než 65.000 respondentů v České republice a 25.000 respondentů na Slovensku.

čnp

Tomáš Hynčica, Obchodní ředitel MEDIARESEARCH

MEDIARESEARCH, a.s., Českobratrská 1/2778, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 717 763-4

E-mail: Tomas.Hyncica@mediaresearch.cz