Kulaté stoly s tématem „Jak podpořit větší využívání rodičovské dovolené otci?“

Kulatých stolů se zúčastni zástupci soukromých firem, státní správy, nevládních organizací a odborníci na sociologii, psychologii a rovné příležitosti. Diskutovat budou nad možnými kroky k podpoře aktivního otcovství, většího zapojení otců jako primárních pečovatelů (nejen) v období čerpání rodičovské dovolené a odbourání přetrvávajících stereotypů v rozdělení péče o děti.

Kulaté stoly se uskuteční v úterý 11. listopadu v Kroměříži a Olomouci.

  • V Kroměříži kulatý stůl proběhne od 10:00 do 13:00 v Mateřském centru Klubíčko (http://www.klubickokm.cz/), Albertova 4062.
  • V Olomouci se kulatý stůl uskuteční od 15:00 do 18:00 v Rodinném centru Olivka (http://www.olivy-os.cz/), 8. května 27.

Kulaté stoly jsou pro zájemce o téma otevřené.