Devět z deseti mužů uvažuje o tom, být na rodičovské. Každý desátý na rodičovskou chce

Praha, 23. května 2013 – Aktivní otcovství je v České republice stále rozšířenějším fenoménem. Dle exkluzivního výzkumu agentury Mediaresearch pro Ligu otevřených mužů mají čeští muži nezanedbatelný zájem o intenzivní vztah se svými dětmi od nejútlejšího věku a o nástupu na rodičovskou dovolenou uvažuje  90 % mužů. Nejvýznamnější bariérou bránící mužům zůstat s dítětem alespoň nějakou dobu na rodičovské dovolené je finanční nevýhodnost.

„Z výzkumu vyšly zajímavé výsledky, které prokazují reálný zájem Čechů o aktivní otcovství,“ říká Lukáš Talpa, manažer projektu Táta na plný úvazek z Ligy otevřených mužů (LOM). A dodává: „Za nejzajímavější považujeme, že 9 z 10 mužů uvažuje o tom, že by zůstali na rodičovské dovolené, pokud by se jim dnes narodilo dítě a každý desátý muž mezi 20 a 55 lety je o svém nástupu na rodičovskou přesvědčen.“ Hlavními důvody pro toto rozhodnutí jsou u poloviny těch, kteří o rodičovské uvažují, potřeba navázání intenzivního vztahu s dítětem a touha vyzkoušet si tuto pro muže stále ještě netradiční roli. Další důležitou motivací je pro muže snaha umožnit manželce bezproblémový nástup do práce.

Naopak největší problémy mají čeští muži v takovéto situaci s reálným poklesem rodinných příjmů, protože většinou přinášejí do domácnosti hlavní finanční obnos, dále se bojí, že by přišli o práci nebo nechtějí obětovat karierní postup.

„Tyto vesměs ekonomické důvody jsou v naší společnosti dobře pochopitelné. LOM proto v rámci projektu Táta na plný úvazek pomáhá mužům tuto situaci řešit například podporou rozjezdu podnikání. Spouštíme také specializovaný web Tatanaplnyuvazek.cz, který má otcům pomoci v nástupu na rodičovskou a se všemi s tím spojenými problémy,“ říká Talpa. Na webu zájemci najdou užitečné informace pro otce na rodičovské i pro ty, kteří o nástupu teprve uvažují, ale i rady pro zaměstnavatele uvažující o této problematice.

Čeští muži již dnes nevnímají rodičovskou dovolenou jako něco pro muže ponižujícího, ale jako možnost a cestu jak navázat s dítětem užší a pevnější vztah. V reálném životě však zatím společenské bariéry převažují nad dobrým úmyslem.