Čeští rodiče chtějí zkrácené úvazky i práci z domova

Mezi českými rodiči roste zájem o flexibilní formy práce. Zkrácené úvazky i práci z domova. Poptávka roste i mezi muži. Nabídka však za poptávkou silně pokulhává. Vyplývá to z průzkumu portálu Jobs.cz

„Čtyři z deseti rodičů by uvítali částečný úvazek, třem z deseti by pomohla občasná práce z domova. Kratších úvazků je však v Česku stále minimum – jen 5,4 % ze všech obsazovaných pozic.  Homeoffice firmy nabízejí v 6 % případů, volnou pracovní dobu u 13 % míst.“

O zkrácené úvazky je stále větší zájem také mezi muži.

„Přestože se v souvislosti s částečnými úvazky mluví zejména o zvýšení zaměstnanosti žen, týká se problém celého trhu. Podle údajů MPSV v roce 2013 rodičovský příspěvek pobíralo také 5 200 mužů (žen bylo přes 288 tisíc, viz zde). Na otce, kteří se snaží skloubit péči o děti a práci, cílí také některé aktivity s těžištěm v neziskovém sektoru, například projekt Tátové vítáni (viz stránky).

Ohledy na osobní život zaměstnanců mohou pomoci s budováním loajality k zaměstnavateli. „Zároveň působí také jako prevence syndromu vyhoření, který u pozic specialistů a ve středním managementu vidíme velmi často. Ve svém důsledku tak nabídka flexibilních úvazků nebo možnosti pracovat na dálku firmám pomůže zvýšit produktivitu,“doplňuje Tomáš Ervín Dombrovský.“

Zdroj: http://www.lmc.eu/aktuality/jobs-cz-cesti-rodice-touzi-po-kratsich-uvazcich-a-praci-z-domova-moznosti-je-stale-malo-1059