Aktivní otcovství je stále více rozšířeným fenoménem

Tradiční fungování rodiny se začíná měnit a dnešní tátové se mnohem více zapojují do péče o děti. Vítají to nejen děti, ale i odborníci. Podrobnosti na Novinky.cz.

Česká republika bohužel stále patří mezi šest zemí EU, které zatím nemají institucionální podporu otcovství zakotvenou v zákonech. V dalších zemích je ale otcovská dovolená běžným standardem. Muži si ji mohou vybrat v libovolném termínu v určité časové lhůtě po porodu a trvá průměrně dva týdny.
Čeští tátové tak prozatím mají nárok jen na čerpání rodičovské dovolené, a to od data narození dítěte až do jeho tří let. Rodičovská dovolená je individuální a je vyplácena pouze jednomu z rodičů. V loňském roce tuto možnost využívalo přes 5200 mužů, což bylo více než v předchozích letech. Nejčastěji to bylo z finančních důvodů, kdy manželka vydělávala více.
Podle zástupců iniciativy Ligy otevřených mužů by byl zájem o rodičovskou dovolenou ze strany otců ještě vyšší, ale zatím jim v tom brání mnoho překážek. Jako nejvíce problematické vnímá většina mužů reálný pokles rodinných příjmů, protože většinou přinášejí do domácnosti hlavní finanční obnos. Pak se také bojí, že by přišli o práci, nebo nechtějí obětovat kariérní postup.

Zdroj: http://www.novinky.cz/zena/deti/371782-fenomen-aktivniho-otcovstvi.html